Algemene verkoopsvoorwaarden

This Agreement was last modified on 18 February 2016.

1.1. Het bedrijf shopcamerastore.com: Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Het bedrijf shopcamerastore.com is een naamloze vennootschap die is geregistreerd in het handels- en handelsregister.
Om u te helpen bij het kiezen van de producten die het beste bij uw behoeften passen, staat onze Pre-Sales Consulting Service tot uw beschikking:

Voor alle informatie en vragen staat onze Klantenservice tot uw beschikking:

  • Per e-mail: verbinding met onze site in de sectie “INFORMATIE” “neem contact met ons op”.

We herinneren u er ook aan dat u:

  • Krijg online toegang tot uw bestelling op uw klantaccount, waardoor u ook toegang krijgt tot online tracking van al uw bestellingen.

1.2. De winkelcamerastore: welke informatie is inbegrepen?

Het shopcamerastore.com bedrijf

heeft de shopcamerastore.com site opgezet en exploiteert

De site “shopcamerastore.com”, wordt gepresenteerd in het Frans. In het bijzonder is de
De volgende informatie:

  • De juridische kennisgeving die het bedrijf nauwkeurig identificeert, shopcamerastore.com,
  • De essentiële kenmerken van de aangeboden goederen, evenals hun prijs in euro’s, en de bijdrage aan de verzendkosten wanneer deze effectief is,
  • Details over hoe u uw herroepingsrecht kunt uitoefenen,
  • De geldigheidsduur van het aanbod.

1.3. U: wie bent u voor ons?

U bent in principe een consument.

We doen er alles aan om u tevreden te stellen, om een hartelijke en duurzame vertrouwensrelatie op te bouwen. Zo staan onze verschillende klantenservices tot uw beschikking en willen we alert zijn op al uw opmerkingen.

Door uw bestelling te plaatsen, erkent u dat u volledig handelingsbekwaam bent om uzelf te verbinden onder deze algemene verkoopvoorwaarden.

1.4. De algemene verkoopsvoorwaarden: wat definiëren ze?

Elke bestelling die u op deze site plaatst, is onderworpen aan deze algemene verkoopvoorwaarden en de speciale voorwaarden voor de aankoop van bepaalde bijbehorende diensten. Het doel hiervan is om het verkoopregime en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten te definiëren.

Wij informeren u dat, voor zover u de producten online bestelt, uw akkoord met betrekking tot de inhoud van deze algemene verkoopvoorwaarden geen handgeschreven handtekening vereist.

We zijn waakzaam om de tekst van de algemene verkoopvoorwaarden regelmatig aan te passen. Ook nodigen wij u uit om de versie te lezen die van kracht is op de dag van uw bestelling.

Hiertoe heeft u de mogelijkheid om de algemene voorwaarden te downloaden, op te slaan en te reproduceren.

Het verkoopcontract van een goed gekocht op de site bestaat uit de algemene verkoopvoorwaarden die van kracht zijn op het moment van de bestelling en de bestelbon.

1.5. Online bestellen: wat zijn de sporen van de gemaakte verkoop?

Tenzij het tegendeel wordt bewezen, zullen onze computerrecords, bewaard onder redelijke veiligheidsvoorwaarden, de gemaakte communicatie, bestellingen en betalingen bewijzen.

We archiveren inkooporders en facturen op een betrouwbare en duurzame drager, die legaal als bewijs kan worden overgelegd.

Op verzoek kunt u er toegang toe krijgen voor bestellingen van een bedrag groter dan of gelijk aan 150 euro.

Artikel 2 / Aanbiedingen van shopcamerastore.com

2.1. De voorwaarden van de aanbiedingen: de beschikbaarheid van de producten?

Onze productaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

Voor producten die niet in onze magazijnen zijn opgeslagen, zijn onze aanbiedingen geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid bij onze leveranciers.

2.2. Productidentificatie: de verstrekte informatie?

De foto’s, teksten, grafieken, technische fiches zijn meestal afkomstig uit de documentatie die door de fabrikanten of fabrikanten is ontwikkeld, gereproduceerd onder hun controle en met hun instemming.

Sommige foto’s op de site kunnen niet-contractueel zijn.

Als u een aankoop doet om een coördinatie of compatibiliteit te bereiken met een product dat al in uw bezit is, moet u deze behoefte duidelijk kenbaar maken, omdat we niet konden worden vastgehouden voor compatibiliteitsproblemen waarvan we de oorzaken niet konden voorzien.

2.3. Het in de handel brengen van producten: de conformiteit van aanbiedingen?

De producten die wij aanbieden voldoen aan de wetgeving en normen die van toepassing zijn in Frankrijk.

Voor elke aankoop voor export moet u de specificiteit controleren van de geldende wetgeving van het betrokken land, of het nu gaat om belastingen, aangiften, verboden, enz.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt geleverd, het is uw verantwoordelijkheid om bij de lokale autoriteiten de mogelijkheden te controleren om de producten of diensten te importeren of te gebruiken.

2.4. De omvang van de aanbiedingen: de bijbehorende diensten

Om u aan te passen aan uw behoeften en u een aanbod te bieden dat het meest nauwkeurig voldoet aan uw eisen van rust en concurrentievermogen, ontwikkelen we de marketing van serviceaanbiedingen met verschillende partners.

Deze aanvullende diensten beginnen van technische assistentie tot levering, inclusief de verlenging van de garantie van goed functioneren.

Het shopcamerastore.com bedrijf is attent op uw suggesties om het panel van deze diensten te vergroten.

Tijdens uw bezoek aan onze site worden de bijbehorende aangeboden diensten aangegeven door een pictogram, waaraan een activeerbare link is bevestigd die toegang geeft tot een beschrijving van de praktische kenmerken en de speciale voorwaarden van de service.

Artikel 3 / De verwerking van de bestelling

3.1. Informatie bij bestelling: te verstrekken informatie?

U moet de volledigheid en conformiteit controleren van de informatie die u ons bij de bestelling verstrekt, in het bijzonder met betrekking tot het afleveradres.

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele invoerfouten en de gevolgen daarvan (bijv. vertragingen of leveringsfouten).

In dit verband zijn de kosten voor het opnieuw verzenden van de bestelling voor uw rekening.

3.2. Fraudebestrijdingscontroles: gevolgen bij het bestellen?

Om de veiligheid van transacties te waarborgen en tegemoet te komen aan de bezorgdheid van zoveel mogelijk mensen om fraude bij verkoop op afstand te voorkomen, voeren we steekproefsgewijs controles uit op het plaatsen van bestellingen.

Als onderdeel van een steekproefsgewijze controle nodigen wij u per e-mail uit om een bewijs van adres en / of identiteit te sturen (met als doel de realiteit van de identiteit en domiciliëring te garanderen (bijvoorbeeld een EDF-ontvangstbewijs, een telefoonrekening en een identiteitsbewijs) voor de perfectie van de bestelling.

Bij gebrek aan bewijs of als de verzonden documenten het niet mogelijk maken om de identiteit van de auteur van de bestelling en de realiteit van de domiciliëring te garanderen, zijn we verplicht om de bestelling te annuleren om de veiligheid van online transacties te garanderen.

Artikel 4 / Betaling van de prijs

4.1. Betaalmethoden: hoe te betalen?

Om uw bestelling te betalen, beschikt u over alle betaalmethoden die worden aangeboden tijdens de definitieve validatie van het bestelformulier:

  • Bankkaart

Een bestelling betaald met creditcard (Visa, Carte Bleue, MasterCard) wordt gedebiteerd op het moment van het plaatsen van uw gevalideerde bestelling op de server van de bank van het bedrijf shopcamerastore.com.

De prijzen in de catalogus zijn prijzen in euro’s en exclusief belastingen. Wij nodigen u uit om de extra kosten te raadplegen die aan uw bestelling kunnen worden toegevoegd. (Bank, douane, BTW* *niet-uitputtende lijst*). Dergelijke extra kosten zouden voor rekening van de klant komen. De winkel behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De prijs die op de dag van de bestelling in de catalogus verschijnt, is echter de enige die aan de koper wordt gefactureerd. De getoonde prijzen zijn exclusief transportkosten.

4.2. Online betalen: welke veiligheid?

Door de inkooporder te valideren, garandeert u dat u over de nodige autorisaties beschikt om de door u gekozen betaalmethode te gebruiken.

We certificeren dat creditcardgegevens worden gecodeerd met behulp van het SSL-protocol (Secure Soket Layer) en nooit onversleuteld over het netwerk worden verzonden. Betaling vindt rechtstreeks plaats aan de bank.

4.3. Volledige betaling: het principe.

Afgezien van de speciale aanbiedingen die we op de site aanbieden, is de betaling volledig verschuldigd vanaf de bestelling.

De geïnde bedragen kunnen niet als aanbetaling worden beschouwd.

Een bestelling wordt als verkocht beschouwd wanneer alle producten zijn verzonden en u de producten en uw deelname in de verzendkosten volledig hebt betaald.

4.4. Onvolledige betaling: welke gevolgen?

Wij hebben het recht om te weigeren een levering te verrichten of een bestelling te honoreren in gevallen waarin u niet geheel of gedeeltelijk hebt betaald voor een
eerdere bestelling, of in gevallen waarin een betalingsgeschil blijft bestaan.

Wij behouden ons het volledige eigendom van de te koop aangeboden producten, tot de volledige inning van alle verschuldigde bedragen ter gelegenheid van uw bestelling (inclusief kosten en belastingen).

Vanaf de ontvangst van de goederen gaat de last van het risico echter op u over. U moet dus zorgen voor een goede bewaring van deze goederen.

In geval van doorverkoop verbindt de klant zich ertoe zijn verkoper onmiddellijk per post op de hoogte te brengen, zodat hij, indien nodig, zijn recht kan uitoefenen om de prijs te vorderen tegenover de derde koper en deze laatste op de hoogte te brengen van het bestaan van een clausule van eigendomsvoorbehoud.

Artikel 5: Levering

5.1. Levertijden: wanneer komen uw producten aan?

U kunt de voortgang van uw bestelling volgen in de sectie “mijn account”, “uw bestellingen” en “details”. Levertijden kunnen variëren afhankelijk van de staat van onze voorraden en de beschikbaarheid van onze leveranciers, over het algemeen zijn de deadlines van 2 werkdagen tot 30 dagen. als u na deze tijd contact met ons opneemt en we zullen een onderzoek instellen om erachter te komen waar uw pakket terechtkomt.

5.2. Laattijdige levering: wat te doen?

In geval van late levering door dhl of tnt binnen acht werkdagen na de verzenddatum die is aangegeven in de e-mail “uw bestellingen – detail – leveringsinformatie”, raden wij u aan contact op te nemen met uw dhl-kantoor als het pakket niet in behandeling is, en indien nodig nodigen wij u uit om deze vertraging te melden door contact op te nemen met onze klantenservice per e-mail (zie art.1.1).

Wij nemen dan contact op met het bedrijf dhl of tnt zodat er een onderzoek geopend kan worden.

Dit onderzoek kan tot 21 werkdagen duren vanaf de datum van opening. Als tijdens deze periode het product wordt gevonden, wordt het zo snel mogelijk doorgestuurd naar uw huis. Als het product zich daarentegen nog steeds niet bevindt op
de uitkomst van deze 21 werkdagen, dhl of tnt zal het pakket als verloren beschouwen.

Bij de afsluiting wegens verlies van het onderzoek zullen wij een vervangend product retourneren (retourneren op onze kosten). Als de bestelde producten niet langer beschikbaar zijn, kunt u een terugbetaling voor de betrokken producten verkrijgen door de bevestigde verliesverklaring van de vervoerder.

In geval van vertraging in de levering door andere vervoerders binnen vijf tot dertig werkdagen na de verzenddatum vermeld in de e-mail “uw bestellingen – detail – leveringsinformatie”, nodigen wij u uit om deze vertraging te melden door contact op te nemen met onze
Klantenservice per e-mail (zie art.1.1).

We zullen een onderzoek openen met de betrokken vervoerder om de locatie van het pakket te achterhalen.

Als de goederen worden gevonden, worden ze zo snel mogelijk doorgestuurd naar uw huis. Anders en na het verkrijgen van de door de vervoerder aangegeven verliesverklaring, zullen we dit product (en) opnieuw verzenden of in geval van definitieve onbeschikbaarheid, zullen we de verzamelde bedragen terugbetalen volgens de voorwaarden van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Er wordt aan herinnerd dat het product niet kan worden terugbetaald of geretourneerd vóór de sluiting van het onderzoek.

Artikel 6: Ontvangst van de bestelling

6.1. De persoon die het pakket ontvangt: de te nemen zorg?

Opgelet, als u de ontvangst van het product toevertrouwt aan een derde partij (conciërge van uw gebouw, gastvrouw op de werkplek, …) ontvangt deze het pakket in uw naam en voor uw rekening.

U moet hem daarom vragen om waakzaam te zijn over de follow-up van de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen en hem eraan herinneren om het ding dezelfde zorg te geven als wanneer hij persoonlijk de ontvanger was.

6.2. De eerste controle: welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen?

Wij nodigen u uit om de schijnbare staat van de producten bij levering te controleren (of te laten controleren door de agent die ontvangt). In aanwezigheid van een schijnbare anomalie (ontbrekend product in vergelijking met de leveringsbon, beschadigd pakket, kapotte producten, enz.)
nodig je uit om het binnen 2 dagen per e-mail te melden.

Bij het minste probleem bij de receptie is het essentieel dat u de elementen in de staat houdt waarin ze bij u zijn afgeleverd (accessoires, instructies, verpakking(en) en op verpakking(en) inbegrepen).

Als de producten moeten worden geretourneerd, dient u een retouraanvraag in [email protected]

Dit verzoek gaat in voorkomend geval vergezeld van een kopie van de brief aan de vervoerder of het “rapport van spoliation” of de “anomalieverklaring” verkregen van de vervoerder. Bij afwezigheid van een transportgerelateerde anomalie, het verzoek om het nummer
kan per e-mail naar onze klantenservice worden gestuurd.

De retourzending zal worden gedaan in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 7 hieronder.

In ieder geval sluiten deze voorzorgsmaatregelen het voordeel van wettelijke garanties en de uitoefening van het herroepingsrecht niet uit.

6.3. Je ziet een anomalie of spolitie: hoe reageer je?

Als onderdeel van een levering door dhl of tnt, als het pakket open en / of beschadigd aankomt (vooral met de aanwezigheid van gele tape), kunt u het accepteren of weigeren. Als u of uw agent besluit de goederen te accepteren, moet u letten op:

  • – schrijf “handgeschreven reserves” door het bestuurdersbord ernaast te laten staan en
  • – om parallel een “verklaring van anomalie” in te vullen zoals gepostuleerd door de regelgeving van onze vervoerders. Dit formulier moet naar ons worden verzonden, zodat we een onderzoek kunnen openen en indien nodig een compensatieprocedure kunnen starten.

Als u of uw agent er de voorkeur aan geeft om de goederen te weigeren, moet u, naast de “handgeschreven reserveringen” die moeten worden uitgegeven, de vervoerder vragen om het pakket aan ons terug te sturen, vergezeld van een “rapport van spoliation” (rapport 170). Als preventieve maatregel raden wij u aan om een duplicaat van dit formulier te bewaren.

In het kader van een levering door andere vervoerders, ongeacht of u de levering accepteert, voor elk open en / of beschadigd pakket, moet u “handgeschreven reserveringen” maken die u op de leveringsbon zult melden en waarvan u ons per post, evenals de vervoerder, binnen drie (2) werkdagen na levering op de hoogte zult stellen.

Sommige vervoerders moeten mogelijk een huisinspectie uitvoeren om de staat van het pakket te noteren dat vóór de ophaling wordt afgeleverd en indien nodig omgeleid naar onze after-sales service, vergezeld van een melding van incidentie.

6.4. U merkt een leveringsfout of het product: wat te doen?

Fout bij ontvanger. In het geval dat u een levering ontvangt die niet voor u bestemd is, vragen wij u om het pakket te houden zoals het is en om onze klantenservice onmiddellijk per e-mail op de hoogte te stellen (cf. art. 1.1).

Producten geleverd niet in overeenstemming met de bestelling. In het geval van een niet-conform product, kunt u uw klachten per e-mail indienen bij onze klantenservice (cf. Art. 1.1), de non-conformiteit kan niet worden ingeschakeld op een verschil van foto’s heeft geen invloed op de algemene werking van het product.

Als het product niet het product is dat u op onze site hebt besteld, moet u contact met ons opnemen en het binnen 7 dagen retourneren.

Indien nodig behouden wij ons het recht voor om uw creditcard te dupliceren om het onterechte bedrag te betalen.

u wordt gevraagd om precies de redenen te beschrijven die de niet-naleving rechtvaardigen.

Artikel 7: Algemene retourvoorwaarden

7.1. Efficiënt retourbeheer: de toewijzing van een verwerkingsnummer.

We zullen er alles aan doen om het probleem dat u tegenkomt zo snel mogelijk te regulariseren.

Om een betere behandeling van de retourzending, de effectiviteit van de diagnose en de snelheid van de tussenkomst van de fabrikanten te garanderen, moet een retourverzoek rechtstreeks worden ingediend door de redenen voor retournering per e-mail te vermelden (cf. art.1.1).

Wij informeren u dat bepaalde documenten met betrekking tot de pakketten bij u kunnen worden opgevraagd. U moet daarom in het bezit blijven van alle ontvangen elementen (inclusief verpakking) totdat uw claims volledig zijn opgelost.

7.2. Een volledige terugzending van de bestelling: Documenten + product.

Bij retournering raden we u aan de originele verpakking van uw producten te oververpakken, omdat we de geretourneerde producten alleen in hun geheel kunnen terugnemen (accessoires, garantiecoupon, stuurprogramma’s, handleidingen, hoes enz.), Met hun
originele verpakking, het geheel moet intact en in goede staat zijn. De terugbetaling, reparatie of omruiling gaat ervan uit dat u het product niet hebt beschadigd en dat u het niet onvolledig hebt geretourneerd (het product moet worden geretourneerd in de originele doos met al zijn accessoires voor de toepassing van de garantie).

7.3. De risico’s van terugkeer: te nemen voorzorgsmaatregelen

Wij vestigen uw aandacht in het bijzonder op het feit dat u bij gebrek aan een prepaid label het product moet retourneren: door de waarde van het product aan te geven, zoals deze voortvloeit uit de aankoopfactuur en door te zorgen voor de perfecte verzekeringsdekking van retourrisico’s, in relatie tot de aankoopfactuur.

We kunnen niet ingrijpen als deze verzekeringsdekkingsmaatregelen niet worden uitgevoerd.

Artikel 8: Bijzondere voorwaarden voor een terugzending tot herroeping

8.1. De duur van het herroepingsrecht: binnen welke termijnen?

Wij geven u een herroepingstermijn van 7 duidelijke dagen (artikel L121-20 van de Consumentenwet), om op uw kosten de producten te retourneren die niet bij u passen. Deze termijnen lopen vanaf de dag na ontvangst van het product. Zodra deze termijnen zijn verstreken, heeft u dit herroepingsrecht niet meer.

8.2. De uitoefening van het herroepingsrecht: hoe?

Om het juiste beheer van retourzendingen te garanderen, nodigen wij u uit om uw retourzending vooraf per e-mail aan onze klantenservice te melden (verbinding op onze site in het gedeelte “contact met ons opnemen”). In het geval van de uitoefening van het herroepingsrecht, kunt u ofwel de terugbetaling van de geïnde bedragen met uitzondering van de leveringskosten, ofwel een omwisseling van een bedrag gelijk aan de betaalde bedragen of, indien van toepassing, vragen. Dit herroepingsrecht wordt zonder boete uitgeoefend. De kosten van een perfect rendement blijven echter voor uw rekening. U dient ervoor te zorgen dat de bestelling waarvoor u zich terugtrekt volledig wordt geretourneerd, onder de voorwaarden van artikel 7.2. en 7.3, hierboven.

8.3. Herroepingsrecht en intellectuele eigendom: het geval van kopieerbare producten

Gezien de regels die van toepassing zijn op intellectuele eigendom, herinneren wij u eraan dat kopieerbare producten, zoals software, onderworpen zijn aan persoonlijke en specifieke gebruiksrechten die kopieën, openbare distributie en
reproduktie. Zoals bepaald in artikel L.121-20-2 van de consumentenwet, kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor overeenkomsten voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware wanneer deze zijn ontzegeld”.

8.4. Het effect van het herroepingsrecht: wat zijn uw keuzes?

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zullen wij alles in het werk stellen om u binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending terug te betalen. Gezien de specifieke aard van de verkochte producten kan deze periode echter worden verlengd tot 60 dagen, met name wanneer het product een technische verificatie door onze after-sales service vereist (deze producten moeten in elk geval worden getest). U wordt dan terugbetaald door middel van een re-credit systeem (beveiligde transactie) in geval van betaling met een creditcard. Bij een verkoop op afstand beschikt de consument over een termijn van zeven dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, zonder dat hij daarvoor een reden hoeft te verantwoorden, noch boetes te betalen, met uitzondering van retourkosten. Deze termijn is zeven duidelijke dagen vanaf de ontvangst van de goederen of de aanvaarding van het aanbod voor de diensten.

1 terugbetaling betaald door cb op de server van onze bank zal worden terugbetaald door ditzelfde systeem.

Artikel 9: Productgaranties

9.1. Fabrieksgaranties: wat betekenen ze?

Al onze items (behalve connectoren, kabels en spionageproducten) zijn gegarandeerd 1 jaar vanaf de datum van ontvangst van het pakket.

Items in de spy camera / mini camera bereik hebben een 6-maanden garantie.

Een omruiling of creditnota die rekening houdt met de veroudering van het product zal u worden aangeboden. Om te kunnen profiteren van de productgarantie wordt u gevraagd de aankoopfactuur te bewaren.

9.2. De implementatie van garanties: herinnering aan het retourproces

Voor elke garantie, wettelijk of contractueel, wordt de retourzending uitgeoefend volgens de voorwaarden van artikel 7

Een geretourneerd artikel, na de garantieperiode of beschadigd door de koper met als gevolg een niet-functionerend of een product in perfect werkende staat en daarom niet binnen het garantiesysteem valt, zal niet worden gerepareerd of indien reparatie mogelijk is, zal een offerte naar u worden verzonden voor de reparatie ervan. de kosten van retourzendingen zijn voor uw rekening.

We behouden ons het recht voor om een geretourneerd artikel te weigeren als de doos schade heeft als gevolg van de vervoerder om niet verantwoordelijk te zijn voor dezelfde schade.

Met uitzondering van het niet-conforme product of het aannemen van de retourzending (volgens de bepalingen van artikel 7.1 en volgende hierboven), zijn de kosten en risico’s met betrekking tot de retourzending van het defecte product voor uw rekening.

We vestigen uw aandacht nogmaals op de noodzaak om een kopie van de geannoteerde factuur van het ondervonden probleem bij te voegen, wat dient als een garantie voor zijn retourpakket.

9.3. Limiet van contractuele garanties: hoe ver?

We vestigen uw aandacht in het bijzonder op het feit dat de garantie niet de normale slijtage van een product dekt (bijv. infraroodlampen, batterijen, enz.).

Bewijs van een storing veroorzaakt door nalatigheid, verslechtering of onjuist gebruik zou de garantie ongeldig maken. (bijv. Alle oorzaken buiten het apparaat zoals een sporenopening, een schok, bliksem, oxidatie …).

let op de harde schijven en voedingen hebben een garantie van 7 dagen gerekend vanaf de ontvangst van het pakket, maar de harde schijven kunnen profiteren van een garantie direct op de site van de fabrikant.

In dit geval kan het product aan u worden geretourneerd zoals het is.

Artikel 10: Belastingen en uitvoer

10.1. Prijsberekening: welke belastingen?

Alle bestellingen worden gefactureerd exclusief belastingen (HT).

10.2. Een product bestellen voor gebruik buiten Frankrijk: voorzichtig zijn?

U moet rekening houden met het feit dat u in het kader van de verplaatsing van een bestelling of een product naar een ander land dan Europees Frankrijk de importeur (of intracommunautaire koper) van het (de) product(en) blijft
Bezorgd.

Douanerechten, lokale belastingen, invoerrechten of staatsbelastingen die mogelijk vereist zijn, zijn uw verantwoordelijkheid.

U moet bij de lokale autoriteiten van uw woonplaats informeren naar de toegangsvoorwaarden van de bestelde producten en u moet een overeenkomstige verklaring en/of betaling doen aan de bevoegde instanties van het betreffende land.

Daarnaast moet u bij de lokale autoriteiten informeren naar de mogelijkheden om de producten of diensten die u van plan bent te vervoeren te importeren of te gebruiken. U moet er ook voor zorgen dat de specifieke technische specificaties van de fabrikant voldoen aan de wetgeving van het betreffende land.

Als u zich niet houdt aan de wetgeving van het land waar u de producten hebt geïntroduceerd, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden.

In het bijzonder, als u elders dan op Frans grondgebied wordt geleverd, bent u verplicht om aan de autoriteiten van uw grondgebied alle belastingen, royalty’s of vergoedingen te betalen die verschuldigd zijn voor het kopiëren voor privégebruik of meer in het algemeen intellectuele eigendomsrechten.

U moet daarom informeren naar de indiening van het bestelde product bij deze mogelijke belasting, royalty of vergoeding, het bedrag ervan en de voorwaarden van de aangifte en betaling ervan aan de door de wet aangewezen autoriteiten.
van uw plaats van levering.

Artikel 11: Wettelijke vermeldingen & verantwoordelijkheden

11.1. Vrijstelling van aansprakelijkheid: gevallen van overmacht.

Worden beschouwd als toevallige gebeurtenis of overmacht die alle onweerstaanbare feiten of omstandigheden, onvoorzienbaar en buiten de controle van de partijen, vrijwaart van verantwoordelijkheid.

In dergelijke omstandigheden verdient een reconciliatie de voorkeur om de impact van de gebeurtenis te onderzoeken en overeenstemming te bereiken over de voorwaarden waaronder de uitvoering van het contract zal worden voortgezet.

11.2. Gebruiksrecht: wat zijn de grenzen?

Onze rechten om de software te gebruiken, evenals de rechten die we distribueren, worden aan u verleend op een niet-exclusieve, persoonlijke en niet-overdraagbare basis, in overeenstemming met de Intellectuele Eigendomsrechten.

Op grond van artikel L.122-6-1 van deze Code hebt u als koper echter een reproductierecht voor het maken van een back-upkopie, en alleen voor dit doel, wanneer het noodzakelijk is om het gebruik van de software te behouden.

In ieder geval gaat u ermee akkoord het eigendomsrecht te respecteren dat de auteur van de software op zijn werk behoudt.

11.3. Wet bescherming persoonsgegevens: wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de Franse wet “Informatique et Libertés” n ° 78-17 van 6 januari 1978, hebt u recht op toegang en rectificatie van de gegevens die op u betrekking hebben en kunt u dit recht uitoefenen door een brief te sturen naar het volgende adres: “[email protected]”.

Afhankelijk van uw keuzes bij het aanmaken of raadplegen van uw account, kunt u aanbiedingen van ons bedrijf ontvangen. Indien u dit niet meer wenst, kunt u te allen tijde een verzoek bij ons indienen via uw klantenzone of door ons te schrijven op het bovenstaande adres.

Wij informeren u dat deze geautomatiseerde verwerking van informatie, in het bijzonder het beheer van de e-mailadressen van gebruikers, is aangegeven bij de CNIL.

11.4. Internationale verkoop: toepassing van het Franse recht

Elk geschil waartoe het bevel aanleiding kan geven, bijvoorbeeld met betrekking tot de uitvoering, interpretatie, geldigheid of de annulering ervan, wordt ten gronde beheerst door het Franse recht (voor vormregels, zoals materiële regels), met uitzondering van
bepalingen van het Verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake de internationale koop van roerende zaken.

11.5. Huishoudelijk afval van elektrische en elektronische apparatuur: de algemene plichten van de koper

Decreet nr. 2005-829 van 20 juli 2005 verduidelijkte de verplichtingen van inzameling, behandeling en verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur.

Sommige elektrische en elektronische producten hebben potentiële effecten op het milieu en de menselijke gezondheid gezien de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

Het decreet verbiedt daarom iedereen om het met ongesorteerd huishoudelijk afval te verwijderen.

Het verplicht u om de gescheiden inzamelsystemen die u ter beschikking worden gesteld te gebruiken om recycling en/of verwijdering mogelijk te maken.

Daarom is het mogelijk om te kiezen tussen de verschillende bestaande lokale inzamelsystemen zoals gemeentelijke collecties, stortplaatsen, actoren in de sociale economie.

In het bijzonder raden wij u aan om dichter bij het dichtstbijzijnde Emmaüshuis te komen.

11.6. Afgedankte professionele elektrische en elektronische apparatuur: de specifieke taken van professionele inkoop

Bovendien moet, in overeenstemming met artikel 18 van decreet nr. 2005-829 van 20 juli 2005, uw aandacht worden gevestigd op het feit dat de aankoop van professionele elektrische en elektronische apparatuur de gebruiker de verplichtingen oplegt om de verwijdering en verwerking van afval te organiseren en te financieren.

De koper moet er dus voor zorgen dat het wordt verzameld en verwerkt volgens de procedures bepaald in artikel 21 van het decreet en in het bijzonder de overdracht van zijn informatie aan alle opeenvolgende gebruikers van de genoemde apparatuur garanderen. Artikel 25 van de wetgever legde deze taken een strafrechtelijke boete op.

11.7. Toepassingsgebied van deze voorwaarden: de ongeldigheid van één clausule heeft geen invloed op de andere

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig worden verklaard of als zodanig worden verklaard op grond van een wet, een verordening of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechter, behouden de overige bepalingen al hun kracht en reikwijdte.

Artikel 12: Diverse adviezen

12.1. Pas op voor het risico van gegevensverlies!

We herinneren u eraan dat het verstandig is om door te gaan met de back-up van de persoonlijke gegevens in de gekochte producten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens, bestanden of schade als gevolg van uw nalatigheid in deze back-up.

12.3. Pas op voor links naar andere sites!

Hypertekstlinks kunnen verwijzen naar andere sites dan die van “shopcamerastore.com”.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet naleven door deze sites van de geldende wettelijke of reglementaire bepalingen.

Voor eventuele problemen die u tegenkomt, kunt u contact opnemen met de beheerders van de betreffende site.